• Rodičovské účty - EduPage

     • V pátek 08.09.2023 byly zákonným zástupcům žáků rozeslány na emaily zadané ve školní evidenci přihlašovací údaje k rodičovskému přístupu pro Edupage.

      Každý uživatel si přes odkaz v emailu nastaví vlastní heslo. Užiavatelské jméno je zadaný email. Přihlášení k Edupage probíhá přes webové stráky školy. 

      V případě chybných údajů nebo dotazů se prosím obracejte na email jan.sperk@zsjavornickeho.cz.

       

      Návod EduPage - rodič

       

       

     • Organizace prvního týdne

     • 4. 9. 2023

      Slavnostní zahájení školního roku - hodina s tř. učitelem do 8:45

       

      5. 9. 2023

      Třídnické práce

      Ukončení hodin: 1. ročník v 10:00

                                 2. - 5. ročník v 10:30

                                 6. - 9. ročník v 11:35

      6. 9. 2023

      Třídnické práce

      Ukončení hodin: 1. ročník v 10:00

                                 2. - 5. ročník v 10:30

                                 6. - 9. ročník v 11:35

      Plavecký výcvik - I. C a V. A

      Třídní schůzky 1. ročníku - od 16:00, budova u kostela

       

      7. 9. 2023

      Výuka dle platného aktuálního rozvrhu

      Třídní schůzky IV. A, IV. B, 6. ročník - od 16:00, hlavní budova

      9. ročník - účast na akci GYMJAM, ukončení akce v 11:45

       

      8. 9. 2023

      Výuka dle platného rozvrhu

       

       

     • Školní družina o letních prázdninách

     • Školní družina je v době letních prázdnin otevřena pouze pro přihlášené žáky v době od 6:30 do 15:30 v Horákově vile. Během měsíce července se nevaří. Obědy musí mít žáci s sebou. V období od 31. 7. do 11. 8. 2023 bude provoz školní družiny o prázdninách uzavřen.

     • Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

     •  

      Třídní schůzka pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku se bude konat v úterý 13. června 2023 od 16. hodin v budově 1. stupně ( u kostela). Rodiče obdrží informace důležité pro bezproblémový nástup dítěte do školy.

      Těšíme se na vás !

       

     • Traily 17. 5. 2023

     • Vzhledem k předpokládanému charakteru počasí jsou závody na Vinici dne 17. 5. 2023 zrušeny. Žáci, kteří se jich měli zúčastnit, budou mít výuku dle rozvrhu.

      Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 18. 5. 2023.

     • Volitelné předměty 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci

      obdobně jako v minulých letech, i na závěr letošního školního roku proběhne volba volitelného předmětu na školní rok 2023/2024 přes anketu v Bakalářích. Volitelné předměty si vybírají žáci 5. – 8. ročníku. Jsou realizovány v následujícím školním roce v rozsahu 1 vyučovací hodina za týden. Kapacita některých volitelných předmětů je určena rozsahem učeben a pracovních pomůcek (např. školní dílny). V případě nenaplnění kapacity jsou žáci přiřazeni na jiný volný volitelný předmět dle svojí preference. Žáci 6. ročníku vybírají navíc také druhý cizí jazyk pro 7. – 9. ročník.

      Anketa bude zpřístupněna pro rodičovský přístup do Bakalářů vždy od 18:00. Zvolit je možné pouze jeden z nabízených předmětů. V případě naplněnosti kapacity předmětu je nutné zvolit jiný volitelný předmět. Ankety budou probíhat postupně v následujících termínech.

      Pro žáky 8. ročníku od 9. 5. 2023

      Pro žáky 7. ročníku od 10. 5. 2023

      Pro žáky 6. ročníku od 11. 5. 2023

      Pro žáky 5. ročníku od 16. 5. 2023

       

      Nabídka volitelných předmětů pro následující školní rok:

      Pro budoucí 6. ročník:

      Konverzace v anglickém jazyce

      Praktika z přírodopisu

      Domácnost – tvoření z různých materiálů, základy domácích prací a péče o domácnost

      Cvičení z českého jazyka

      Pro budoucí 7. ročník:

      Konverzace v anglickém jazyce

      Praktika z dějepisu

      Praktika z fyziky

      Technické činnosti

      Žáci také vybírají druhý cizí jazyk (druhá anketa) z nabídky ruský jazyk a německý jazyk – od 7. do 9. ročníku.

      Pro budoucí 8. ročník

      Základy první pomoci

      Technické činnosti

      Konverzace v anglickém jazyce

      Mediální a filmová tvorba

      Pro budoucí 9. ročník

      Cvičení z českého jazyka a matematiky - příprava na PZ

      Technické činnosti

      Konverzace v anglickém jazyce

       

      V případě dotazů, nefunkčnosti ankety atd. kontaktujte Mgr. Jan Šperka na email jan.sperk@seznam.cz.

     • Ukliďme Česko

     • Vážení rodiče, kolegové a žáci,

      naše škola se zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko, která sdružuje všechny, kterým záleží na přírodě a okolí.

      Těší nás, že navzdory nepříznivému počasí se většina rodin zapojila do úklidu v Jungmannových sadech. Všichni jsme si užili čerstvý vzduch, popovídání a vychutnali si dobrý pocit ze smysluplné práce. Pedagogové a žáci naší školy si pro zúčastněné připravili doprovodné soutěže a nechybělo ani malé občerstvení.

      Děkuji všem zúčastněným i městu za spolupráci a vážím si velkého zájmu o tuto akci.

      J. Vavřinová

       

     • Zvýšení ceny obědů

     • Od 3. 4. 2023 dochází ke zvýšení ceny obědů pro žáky dle následujícího ceníku.

       

      7 – 10 let (1. – 4. ročník) ……..….oběd 33,00 Kč

      11 – 14 let (5. – 8. ročník) …….....oběd 36,00 Kč

      15 let (9. ročník) …………….…....oběd 41,00 Kč

     • Zápisové lístky pro SŠ

     • Zápisové lístky pro SŠ budou vydávány zákonným zástupcům žáků v ředitelně školy ve dnech 11. - 12. 4. 2023, a to v době od 15:00 - 17:00.

   • Edupage - přihlášení

   • Zvonění

    • Úterý3. 10. 2023
   • Kontakty

    • Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
    • Litomyšlské předměstí, Javornického 2 566 01 Vysoké Mýto IČ: 49317032 Czech Republic
    • 465 424 310, 465 424 839
    • ID datové schránky: z2dfh2v
    • Bankovní spojení Školní družina: 8693420257/0100 Školní pokladna: 228160190/0600 Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
    • Mgr. Jana Vavřinová Email: zsvmjav@seznam.cz Telefon: 773565145
    • Mgr. Jan Šperk Email: jan.sperk@zsjavornickeho.cz, jan.sperk@seznam.cz Telefon: 732 280 269
    • Mgr. Ivana Sedláčková Email: ivana.gali@seznam.cz, ivana.sedlackova@zsjavornickeho.cz Telefon: 606 302 095
   • Přihlášení