• O naší škole

    • Základní škola Javornického, příspěvková organizace je úplná škola s 9 ročníky. Je umístěna v klidném prostředí téměř uprostřed města.  Pro potřeby výuky slouží tyto budovy – dvě hlavní budovy (budova I. stupně – náměstí Vaňorného, budova I. +  II. stupně – Jungmannovy sady)

      - budova u kostela (9 kmenových tříd + 2 oddělení školní družiny)

      - budova II. stupně – Jungmannovy sady s 20 kmenovými třídami + s odbornými učebnami. Dále poté jedna třída školní družiny, školní knihovna, šatny, kde žáci mají k dispozici uzamykatelné skříňky, prostorná tělocvična, školní hřiště s umělým povrchem a školní výdejna – jídelna.

     Ve všech třídách máme moderní vybavení tabule s dataprojektorem a novým školním nábytkem.

     Učební pomůcky jsou průběžně obnovovány a obměňovány, pro potřeby žáků jsou zakupovány také i moderní výukové programy, zejména pro výuku jazyků, ale i do jiných předmětů.

     Do naší školy dochází 670 žáků z města a z řady obcí. Ve škole pracuje jeden metodik prevence soc. patologických jevů a výchovný poradce.  Pedagogové úzce spolupracují s PPP a SPC  v Ústí nad Orlicí. V rámci pedagogického sboru spolupracují učitelé jednotlivých předmětů v rámci metodických sdružení navzájem, dále pak jednotlivé třídy při zajišťování mimoškolních aktivit jako např. exkurze, výlety, sportovní akce a kurzy, apod.

     Rodiče našich žáků mohou školu navštívit v podstatě kdykoliv po dohodě s učiteli. Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami v okolí, Městským úřadem ve Vysokém Mýtě - zřizovatel, ale i s Policií ČR a sociálním odborem MÚ Vysoké Mýto.

      

     Prezenatace o naší škole v Aj

  • Kontakty

   • Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
   • Litomyšlské předměstí, Javornického 2 566 01 Vysoké Mýto IČ: 49317032 Czech Republic
   • zsvmjav@seznam.cz
   • 465 424 310, 465 424 839
   • ID datové schránky: z2dfh2v
   • Bankovní spojení Školní družina: 8693420257/0100 Školní pokladna: 228160190/0600 Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
   • Mgr. Jana Vavřinová Email: zsvmjav@seznam.cz Telefon: 773565145
   • Mgr. Jan Šperk Email: jan.sperk@zsjavornickeho.cz, jan.sperk@seznam.cz Telefon: 732 280 269
   • Mgr. Ivana Sedláčková Email: ivana.gali@seznam.cz, ivana.sedlackova@zsjavornickeho.cz Telefon: 606 302 095
  • Přihlášení