• V naší jídelně se vždy dobře najíte …

    • Tel:  465 421 777

     Výdej obědů žákům

     11.30 – 13.45 hodin

     Výdej obědů do jídlonosičů

     11.15 – 11.45 hodin

     Obědy se vydávají na čip.

     Cena oběda

     I. stupeň  …………..   33,- Kč
     II. stupeň …………     36,-  Kč
     15 let a více ……….   41,-  Kč

     Přihlášení do systému - obědy

     Všichni strávníci, kteří vlastní čip, si mohou objednávat stravu nejen u objednávkových terminálů, ale zároveň mohou využívat systém on-line objednávek na internetu. Uživatelské jméno a heslo obdrží každý strávník osobně v kanceláři vedoucí DMaŠJ, po prokázání totožnosti. Podmínkou pro objednávku je minimální zůstatek na účtu strávníka 50 Kč.

     Jídelní lístek je zadáván s týdenním předstihem, tak, aby si strávníci mohli včas objednávat. Internetová objednávka stravy je oproti objednávce u terminálu limitována v tom, že jednotlivé objednávky je v tomto systému možné realizovat pouze s dvoudenním předstihem, tzn. ne na zítřejší den, ale na dny po něm následující.

     Vnitřní řád školní jídelny-výdejny, platný od 3. 4. 2023 

      

      

    • Telefon do jídelny: 465 421 777
  • Kontakty

   • Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
   • Litomyšlské předměstí, Javornického 2 566 01 Vysoké Mýto IČ: 49317032 Czech Republic
   • 465 424 310, 465 424 839
   • ID datové schránky: z2dfh2v
   • Bankovní spojení Školní družina: 8693420257/0100 Školní pokladna: 228160190/0600 Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
   • Mgr. Jana Vavřinová Email: zsvmjav@seznam.cz Telefon: 773565145
   • Mgr. Jan Šperk Email: jan.sperk@zsjavornickeho.cz, jan.sperk@seznam.cz Telefon: 732 280 269
   • Mgr. Ivana Sedláčková Email: ivana.gali@seznam.cz, ivana.sedlackova@zsjavornickeho.cz Telefon: 606 302 095
  • Přihlášení